Για λογαριασμό της Μονής Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων, η οποία βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης, δημιούργησα ένα

video με τη συνολική παρουσίαση του μοναστηριού, το οποίο κυκλοφορεί σε μορφή DVD, σε έξι διαφορετικές γλώσσες. Εδώ, σας παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τον επίλογο.